Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym (Polityka prywatności). Jeśli nie chcesz więcej widzieć tej informacji kliknij zamknij

Administrowanie

Z zakresu administrowania oferujemy:

 • Przygotowanie rocznych planów gospodarczych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z przepisami.
 • Przechowywanie zgodnie z obowiązującym prawem dokumentów księgowych, administracyjnych i technicznych zgodnie z zawartą umową.
 • Prowadzenie książki obiektu.
 • Przygotowywanie zleceń, umów i innych dokumentów technicznych niezbędnych dla prowadzenia konserwacji
 •  i remontów.
 • Przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Zbieranie ofert na roboty remontowe i przedstawianie ich Zarządowi Wspólnoty.
 • Udział we wszystkich komisjach technicznych.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością cykli remontowych.
 • Bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej zimnej wody oraz innych urządzeń – dokonywana zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy.
 • Sprawowanie nadzoru nad zlecanymi przeglądami technicznymi.
 • Usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków awarii wymaga akceptacji zleceniodawcy.
 • Planowanie, przygotowywanie i nadzorowanie ( z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego lub wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wykonania remontów w oparciu o podjęte uchwały i przygotowywanie umów dla Zarządu z wykonawcami wybranymi przez Zarząd.
 • Przygotowywanie wniosków o kredyty i dotacje finansowe.
 • Nadzorowanie utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców.
 • Organizowanie i nadzorowanie „akcji zima” tj uprzątania ze śniegu chodników przynależnych do Wspólnoty, usuwanie nawisów śniegu i sopli,
 • Zawieranie w przypadku upoważnienia Zarządu umów z kontrahentami na dostawę energii elektryczne, cieplnej, wody zimnej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, dezynsekcji, deratyzacji, konserwacji dźwigów, domofonów.
 • Przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ubezpieczanie nieruchomości w zakresie określonym przez Zarząd Wspólnoty i ewentualne ubezpieczenie Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.
 • Wynajmowanie części wspólnych nieruchomości( powierzchni ścian, pomieszczeń ogólnego użytku- pralnie, suszarnie itp.) za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej, na zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów uchwał na wniosek Zarządu Wspólnoty, powiadamianie właścicieli o podjęciu uchwał
 • Przygotowywanie dla Zarządu korespondencji w sprawach dotyczących wspólnoty oraz wystąpień i wniosków do urzędów.
 • Prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz korespondencji z tym związanej.
 • Prowadzenie windykacji należności dla Wspólnoty, przygotowywanie dokumentów do windykatora lub radcy prawnego.
 • Udział w posiedzeniach Zarządu.

Przekazanie przez Wspólnotę do administrowania naszej firmie odbywa się na podstawie umowy podpisanej przez Zarząd Wspólnoty, określającej obowiązki Zarządcy i wzajemne zobowiązania stron, a całość świadczeń wykonywana jest w oparciu o uchwały Wspólnoty i pod kontrolą jej Zarządu.